สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียน 'กขค.อนุมัติควบรวม ซีพี-เทสโก้ อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย'

 

 heading news ombudsman cp 28032021

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียน 'กขค.อนุมัติควบรวม ซีพี-เทสโก้-อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย'

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 สมาคมนักกฎหมายสิทธิและสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนของสมาคมฯ เกี่ยวกับกรณี คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได้มีมติ อนุญาตให้รวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัท เทสโก้ สโตร์ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซี่งขณะนี้สำนักงานตรวจการแผ่นดินอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหนังสือขอให้หน่วยงานเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พร้อมให้ส่งหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และในกรณีจำเป็น สำนักงานตรวจการแผ่นดินอาจแสวงหาข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อทำคำวินิจฉัยต่อไป

ombussman letter

          หลังจากที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 37 องค์กรผู้บริโภคและผู้บริโภคทั่วประเทศ เป็นโจทก์ฟ้อง คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) และ สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศาลปกครอง ในกรณีเดียวกันนั้น ศาลจะมีคำสั่งรับฟ้องและคำสั่งขอให้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว​อีกครั้​งหรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป

...... 
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ผู้บริโภค ฟ้อง กขค. กรณีอนุญาตควบรวม ซีพี - เทสโก้ อาจขัดกฎหมาย

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มพบ., สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ซีพี, เทสโก้, คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า, กขค., CP-Tesco, ombudsman, สมาคมนักกฎหมายสิทธิและสิ่งแวดล้อม, ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ , เทสโก้ สโตร์

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน