สภาผู้บริโภคภาคใต้หนุนองค์การอิสระผู้บริโภค

องค์กรผู้บริโภคภาคใต้เปิดเวทีสภาผู้บริโภค หวังสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคของเครือข่าย และหนุนองค์การอิสระผู้บริโภคเกิดแก้ปัญหาผู้บริโภคได้แน่นอน

 

 

สงขลา – 14 พ.ค.เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ประกอบด้วย สมาคมผู้บริโภคสงขลา เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล  โครงการบริโภคสร้างสรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เครือข่ายส่งเสริมสิทธิชุมชนจังหวัดตรัง และ เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ จัดเวทีสภาผู้บริโภคขึ้นที่โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่ จ.สงขลา

นางสาวจุฑา สังขชาติ ผู้ประสานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้นั้นก็เพื่อสนับสนุนให้เกิด พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคภาคใต้ 7 ประเด็น  ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ของเครือข่ายผู้บริโภคในการขับเคลื่อนองค์กรผู้บริโภคของพื้นที่   ตามหลักคิดการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

พร้อมกล่าวถึงการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคจากเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2553  - ธันวาคม 2553 ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 859 เรื่อง

“เรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนเข้ามามากที่สุดคือปัญหาเรื่องโทรคมนาคม และรองมาคือปัญหาเรื่องสัญญาเช่าซื้อทั้งเช่าซื้อบ้าน รถ ซึ่งบางรายกำลังจะได้โอนกรรมสิทธิ์อยู่แล้วกลับถูกเรียกร้องให้จ่ายค่านั่น โน้นนี่ ทั้งค่าเลยกำหนดชำระ แล้วก็ไม่ได้โอน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาอย่างมาก และประชาชนยังไม่รู้ถึงสิทธิ์ของตัวเอง บางคนค้างจ่ายค่างวดรถ แล้วถูกยึดรถไป ก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรบ้าง จะดำเนินการอย่างไรบ้างบางรายจะใช้กระบวนการยุติธรรมทางศาลผู้บริโภค ในการเยียวยาความเสียหาย ก็ถือเป็นเรื่องดี   แม้ว่าปัจจุบันจะมีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคอยู่เยอะแล้ว แต่ว่าปัญหาผู้บริโภคก็ยังมีอยู่ และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นตามความซับซ้อนของเทคโนโลยี และสังคม แต่ถ้าหากมีองค์การอิสระผู้บริโภคขึ้นมา ก็น่าจะทำให้ระบบกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น” นางสาวจุฑากล่าว

พร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่าตัวผู้บริโภคเองก็ต้องศึกษาและให้ความสำคัญกับองค์การอิสระผู้บริโภคด้วยเช่นกัน และหากเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลผ่านร่างกฎหมายออกมาใช้โดยเร็ว

 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน