ฉีกกฎกระทรวงไม่ละเว้นยา-เครื่องมือแพทย์จาก พ.ร.บ.สินค้าห่วย

เฮ! ฉีกประกาศกระทรวง ยา-เครื่องแพทย์-ยาเสพติด-วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไม่ได้รับการยกเว้นเป็น สินค้าไม่ปลอดภัย มติที่ประชุมไม่ออกกฎกระทรวงคุม แพทยสภาจ๋อย! ยอมรับเสียงอ่อย แต่ขอหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นทางการยืนยันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.รับผิดฯ


นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ในการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงยกเว้นสินค้าตาม พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะไม่ออกกฎกระทรวงใดๆ เพิ่มเติม เนื่องจากทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันแล้ว โดยเฉพาะแพทยสภา ที่ได้รับการชี้แจงจากตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ว่า ความกังวลทั้งหลาย ไม่เกี่ยวข้องกัน

       
       “ก่อน หน้านี้ แพทยสภามีความกังวลว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล จะเข้าข่ายเป็นผู้ผลิต เพราะมีการปรุงยาสำหรับใช้ให้กับคนไข้ หรือมีการแบ่งจ่ายยาเป็นซองให้ผู้ป่วย ซึ่งตัวแทนจาก สคก.ได้อธิบายทำความเข้าใจกับ นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล อนุกรรมการบริหารแพทยสภา ที่เป็นตัวแทนแพทยสภารับทราบว่าไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว ซึ่งนพ.สมศักดิ์ก็เข้าใจ และยินดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่ออกกฎกระทรวง”นายนิมิตร์กล่าว

       
       นายนิมิตร์ กล่าวต่อว่า ในที่ประชุม นพ.สมศักดิ์ ยังได้ขอให้ สคก.อธิบายข้อกังวลของบรรดาวิชาชีพสาธารณสุขเป็นลายลักษณ์อักษร นายสาทิตย์ จึงให้ทางแพทยสภาทำหนังสือเกี่ยวกับข้อกังวลดังกล่าวมายังตนเอง จากนั้นจึงจะส่งต่อไป สคก.และตอบกลับถึงข้อกังวลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บุคลากรวิชาชีพสบายใจได้ว่ากฎหมายนี้ไม่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการ แพทย์

       
       นายนิมิตร์ กล่าวอีกว่า สำหรับบรรยากาศในที่ประชุมต่างเป็นไปด้วยดี รวมถึงตัวแทน สธ.ที่มี นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 11 ไปร่วมการประชุมก็เข้าใจในหลักการว่ากฎหมายนี้ไม่เป็นไปตามที่กลุ่มวิชาชีพ กังวลมาก่อนหน้านี้ และ นพ.สุรเชษฐ์ ยังอธิบายกับที่ประชุมว่า เหตุที่ก่อนหน้านี้ สธ.ออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีดำเนินการในเรื่องการออกกฎกระทรวงเพื่อให้ยกเว้น ยา เครื่องมือแพทย์ เป็นสินค้ายกเว้นตาม พ.ร.บ.นี้ เนื่องจากได้รับข้อมูลผิดๆ จากกรรมการแพทยสภาบางคน

       
       “ใน ส่วนของร่างกฎกระทรวงที่ สคก.ออกมาก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าจะมีสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ ยา เครื่องมือแพทย์ สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยกเว้นตาม พ.ร.บ.นี้ด้วย ก็มีอันต้องฉีกทิ้งไปโดยปริยาย เนื่องจากทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าไม่ต้องออกกฎกระทรวง ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ดี เพราะฝ่ายผู้บริโภคไม่เห็นด้วยกับการที่จะออกกฎกระทรวงยกเว้นสินค้าใดๆ”นายนิมิตร์ กล่าว

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน