สำรวจข้อมูลบัตรเอทีเอ็ม-เดบิตของธนาคารไทย รองรับระบบชิปแบบใหม่แค่ไหน

zihjSCi
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นวันแรกที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้บัตรเอทีเอ็ม-บัตรเดบิตที่ออกใหม่จะต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบชิป ตามมาตรฐาน EMV แทนระบบแถบแม่เหล็กอย่างในปัจจุบัน (ส่วนบัตรเดิมยังใช้ต่อไปได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เว็บไซต์ Blognone สำรวจสถานการณ์เรื่องบัตรแบบชิป จากเว็บไซต์และ Facebook ของธนาคารต่างๆ โดยสนใจประเด็นเรื่องวันที่เริ่มให้บริการบัตรแบบใหม่ และค่าธรรมเนียมของบัตรแบบใหม่

ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

 • ธนาคารกรุงเทพ ถือเป็นธนาคารแห่งแรกในไทยที่นำระบบชิป EMV มาใช้ตั้งแต่ปี 2552 (7 ปีแล้ว)
 • ปัจจุบันบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ เป็นบัตรแบบชิปทั้งหมดแล้ว (บัตรระดับพื้นฐานสุดคือ Be1st)
 • ส่วนบัตรเอทีเอ็มแบบเดิม (บัวหลวงเอทีเอ็มและบัวหลวงพรีเมียร์) ที่เป็นแถบแม่เหล็กยังใช้งานได้ถึงปี 2562 โดยผู้ใช้บัตรสามารถเปลี่ยนมาเป็นระบบชิปได้ฟรี - อ้างอิงจากเว็บไซต์ธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

upic.me

ธนาคารกรุงไทย (KTB)

 • เริ่มออกบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิป 16 พฤษภาคม 2559
 • ยังไม่พบอัตราค่าธรรมเนียมของบัตรแบบชิป แต่บัตรเอทีเอ็มแบบเดิม มีค่าแรกเข้า 100 บาท, ค่าธรรมเนียมรายปี 180 บาท - อ้างอิง, อ้างอิง

ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

 • เปลี่ยนจากบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบเดิม เป็นบัตรแบบใหม่ที่เรียกว่า S Smart เริ่ม 14 พฤษภาคม 2559 - อ้างอิง
 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 100 บาท, ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท (บัตรแบบเดิม 250 บาท)
 • มีความคุ้มครองทรัพย์สินจากการชิงทรัพย์ สูงสุด 5,000 บาท (เฉพาะลูกค้าที่สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2559) ตามเงื่อนไขของบริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด - อ้างอิง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • เริ่มให้บริการบัตรแบบชิปวันนี้ (16 พฤษภาคม 2559) - ประกาศของธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 480 บาท ต่อ 3 ปี, ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 100 บาท, ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มี - อ้างอิง

upic.me

ธนาคารออมสิน (GSB)

ข้อมูลบนเว็บไซต์ธนาคารออมสิน บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตของธนาคาร ยังไม่ใช่ระบบชิป EMV (อ้างอิง ATM, อ้างอิงบัตรเดบิต) และยังไม่พบประกาศเรื่องนี้บน Facebook ของธนาคาร

upic.me

ธนาคาร TMB

 • ไม่พบประกาศของธนาคารเกี่ยวกับระบบบัตรแบบชิปในรอบ 1-2 เดือนที่ผ่านมา แต่จากเว็บไซต์ของธนาคาร บริการด้านบัตรในปัจจุบัน เป็นบัตรแบบมีชิปหมดแล้ว
 • บัตรขั้นพื้นฐาน TMB Lite แบบมีชิป ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท/5 ปี ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี - อ้างอิง

ธนาคารธนชาต

upic.me

CIMB Thai

 • บัตรเดบิต CIMB Thai รองรับเทคโนโลยีชิป EMV และ PIN 6 หลักแล้ว - เว็บไซต์
 • ค่าออกบัตรใหม่ 100 บาท (ยกเว้นให้ฟรีถึงสิ้นปี 2559) ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

upic.me

หมายเหตุ: การสำรวจข้อมูลครั้งนี้คัดเลือกเฉพาะธนาคารที่ได้รับความนิยมสำหรับลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก

 

ข้อมูลจาก https://www.blognone.com/node/81011

พิมพ์ อีเมล