บริการสุขภาพ

ศาลปกครองสูงสุด อนุญาตให้ มพบ. ร้องสอด กรณีค่ารักษาพยาบาลแพง

news pic 280619 allowcrossclaim

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง อนุญาตให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมเป็นผู้ถูกฟ้อง กรณี กกร. ออกประกาศควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์

           จากการที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ยื่นร้องสอดร่วมเป็นผู้ถูกฟ้องในคดี สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชน 41 แห่ง ยื่นฟ้องคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้าภายใน กรณีการออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม โดยเฉพาะการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ ของสถานพยาบาลนั้น

          ล่าสุด (28 มิถุนายน 2562) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งอนุญาตให้ มพบ. ร่วมเป็นผู้ถูกฟ้อง โดยให้เป็นผู้ร้องสอด เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า มพบ. เป็นตัวแทนของผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง จึงถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงหากมีการยกเลิกประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ หลังจากนี้ มพบ. จะทำคำให้การ พยานหลักฐาน พร้อมด้วยสำเนาไปยื่นต่อศาลภายใน 30 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- 'มพบ. ยื่นร้องสอด คดี รพ. เอกชน ฟ้องศาลปกครองสูงสุด เลิกคุมราคายา - ค่ารักษาพยาบาล

- คอบช. ชื่นชม รมต.พาณิชย์เดินหน้ากำกับค่ารักษาพยาบาล พร้อมเสนอเร่งตั้งอนุกรรมการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย

- ผู้บริโภคเรียกร้อง สธ.ตรวจสอบค่ารักษาแพง แนะ ก.พาณิชย์คุมค่ารักษาพยาบาล และCSR ไม่ใช่คำตอบ

 


Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, ค่ารักษาพยาบาลแพง, โรงพยาบาลเอกชน

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน