บริการสุขภาพ

ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 4 จังหวัดอิสานผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมฟรี

581104 medical
ข่าวดี!! ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 4 จังหวัดอิสาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์” สามารถเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมฟรี ได้แล้วที่โรงพยาบาล 12 แห่ง ในพื้นที่นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้สิทธิการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมฟรีให้กับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิบัตรทอง) ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและไม่มีลักษณะข้อห้ามในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือสิทธิบัตรทองก่อน เพื่อส่งต่อไปรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่ให้บริการผ่าตัด จำนวน 12 แห่ง ในพื้นที่

ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น คือ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลธีรวัฒน์ จังหวัดมหาสารคาม คือ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดร้อยเอ็ด คือ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลเมืองสรวง และ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมจะเริ่มพบในผู้ที่อายุ 45 ปีขึ้นไป และพบสูงมากในกลุ่มที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งอาการที่พบคือ ปวดข้อเข่าเวลาเคลื่อนไหว นั่งยองๆ คุกเข่า หรือนั่งพับเพียบ ปวดขาตอนขึ้นลงบันได แต่ผู้ป่วยสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมลุกลามได้ เช่น ควบคุมน้ำหนัก ลดน้ำหนัก รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่โดยเฉพาะกลุ่มวิตามิน ออกกำลังกาย แต่หากอาการเป็นมากขึ้น คือ เข่าบวม เข่าอุ่น บวมร้อน ต้องปรึกษาแพทย์ว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมรุนแรงจนต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือไม่

นายแพทย์ปรีดา กล่าวย้ำว่า ผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมฟรี นั้นจะต้องได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น ผู้ป่วยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับการผ่าตัดได้ที่ โรงพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ โทรสอบถามได้ที่โทรสายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน 24 ชั่วโมง.

ที่มา:สปสช เขต ขอนแก่น

Tags: ข้อเข่าเสื่อม

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน