บริการสุขภาพ

นายกฯ รับปากเครือข่ายผู้บริโภค-ผู้ป่วย ไม่ถอนร่าง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ให้กลุ่มหมอที่คัดค้านกลับเข้ากระบวนการของ สธ.

( พรรคประชาธิปัตย์) 16.30 น. วันที่ 10 ส.ค. นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับเครือข่ายผู้บริโภคและผู้ป่วย ที่นำโดย นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์, นางกชนุช แสงแถลง ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภค, นายสุริยา วิงวอน ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ติดเช้อเอชไอวีเอดส์ ประเทศไทย และนางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล จากแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยรับปากว่า จะไม่ถอนร่าง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข ที่อยู่ในวาระเรื่องด่วนที่ 10 ในการพิจารณาของรัฐสภา

 

“เมื่อเช้าได้บอกกับกลุ่มแพทย์ที่คัดค้านว่า ไม่ถอนแน่นอน ให้กลับเข้าไปเจรจา 3 ฝ่ายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น ถ้ากลุ่มแพทย์ไม่พอใจสัดส่วนคณะกรรมการก็ให้เสนอเพิ่มได้ แต่เท่าที่คุยกลุ่มคัดค้านไม่ได้มีประเด็นติดใจในเชิงเนื้อหา ขอให้กลับไปบอกประชาชนที่ร่วมชื่อสนับสนุน 10,000 รายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายว่า นายกฯรับปากแน่นอน แต่ยังไม่รับปากว่าจะมีเรื่องด่วนอื่นแทรกหรือไม่ แต่ยืนยันจะไม่ชะลอ” นายอภิสิทธิ กล่าว

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน