banner trafic

ฉลาดซื้อเห็นด้วยฉลากขนมไฟจราจร หนุนสร้างครอบครัวฉลาดซื้อ

ฉลาดซื้อสนับสนุนการปรับโฉมฉลากขนมแบบ สัญญาณไฟจราจรเข้าใจง่ายขึ้น และเพื่อโภชนาการที่ถูกต้องในเด็ก

10 มี.ค.2554 นางสาวทัศนีย์ แน่นอุดร บรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ กล่าวถึงการ ที่ 8 องค์กร ประกอบไปด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, เครือข่ายคนไทยไร้พุง, โครงการโภชนาการสมวัย, แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน จะมีการจัดระเบียบฉลากขนมแบบใหม่ในรูปแบบสัญญาณไฟจราจร ซึ่ง ง่ายต่อความเข้าใจของผู้บริโภคนั้น นิตยสารฉลาดซื้อในฐานะหนังสือที่ทำงานให้ข้อมูลกับผู้บริโภค โดยไม่รับโฆษณาเห็นด้วยกับโครงการ และพร้อมจะร่วมมือเผยแพร่ข้อมูล

“เป็นการดีที่จะมีการเคลื่อนเรื่องฉลากขนมแบบสัญญาณไฟจราจร เพราะปัจจุบันมีการโฆษณาในรายการเด็กเยอะมาก ทำให้เด็กได้รับการกระตุ้นในการบริโภคที่เพิ่มขึ้น นิตยสารฉลาดซื้อ ฉบับที่ 98 เคยสำรวจโฆษณาในการรายเด็กพบว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว มันฝรั่งทอด ข้าวกรอบ ข้าวโพดกรอบซึ่งผลเสียจริงๆ ไม่ได้เกิดจากการที่เด็กๆ นั่งชมโฆษณา แต่เกิดจากการที่เด็กๆ เลือกรับประทานอาหารจากการที่เขาได้เห็นจากในโฆษณา ซึ่งโฆษณาส่วนใหญ่มักทำออกมาในภาพลักษณ์ที่เหนือความเป็นจริง ทั้งเรื่องความรสชาติ รูปร่างลักษณะ หรือแม้แต่คุณค่าทางอาหาร

เมื่อเด็กมีภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมจากการรับประทานขนมที่มี น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม มากเกินความพอดี จนทำให้เด็กมีภาวะการณ์เจริญเติบโตบกพร่องเกิดเป็นโรคอ้วนแล้ว ผลเสียของสุขภาพที่จะตามมาเมื่อเด็กโตขึ้นคือโรคภัยไข้เจ็บมากมายหลากหลาย โรค ไม่ว่าจะเป็นความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคกระดูกเสื่อม โรคระบบทางเดินหัวใจ แต่เมื่อมีการทำป้ายสัญญาณจราจรที่ฉลากขนมเด็ก ก็น่าจะทำให้ผู้ปกครองสามารถตัดสินใจเลือกได้ถูกหลักโฆษณาการมากขึ้น ”บรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อกล่าว

อนึ่ง 20 อันดับ ภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารนี้ เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่ออกอากาศทางโทรทัศน์มากที่สุดในช่วงเวลารายการสำหรับ เด็ก (สำรวจในช่วงวันพุธที่ 25 – วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 17.00 น. – 19.00 น. และวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3, 7 และ 9)  โดยตลอดช่วงเวลาที่มีการสำรวจมีจำนวนภาพยนตร์โฆษณาออกอากาศทั้งหมด 1,242  เรื่อง เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารจำนวน 408 เรื่อง หรือ 32.85% เป็นยี่ห้อของผลิตภัณฑ์อาหารจำนวน 123 ยี่ห้อ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีภาพยนตร์โฆษณาออกอากาสมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว มันฝรั่งทอด ข้าวกรอบ ข้าวโพดกรอบ 16.4% รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์จำพวก ลูกอม หมากฝรั่ง เยลลี่ 15.2% อันดับสามคือ ผลิตภัณฑ์นม 9.3% ตามมาด้วยร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 9% และเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ชา  น้ำผลไม้ 7.8%

โดยผลิตภัณฑ์ที่มีความถี่ในการออกอากาศมากที่สุดคือ โอวัลติน ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นม ซึ่งยังมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ติดอยู่ใน 20 อันดับอีกถึง 6 ยี่ห้อ คือ แลคตาซอย,ไวตามิลด์, เอส 26 โปรเกรสโกลด์, เอนฟาโกรว เอ+, โฟร์โส ท์ และดีน่า ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มักนำเสนอการโฆษณาที่บอกเล่าเรื่องของสุขภาพ เช่น ดื่มแล้วแข็งแรง สามารถทำสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ หรือทานแล้วอิ่มเหมือนรับประทานข้าว ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนความถี่ในการออกอากาศมากเป็นอันดับสองคือ แบรนด์ ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอในโฆษณาใกล้เคียงกับกลุ่มผลิตภัณฑ์นม คือขายเรื่องสุขภาพ เสริมเรื่องความเก่งและฉลาด โดยใช้กลวิธีให้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์นำเสนอขายสินค้า ขณะที่อันดับ 3 คือโฆษณาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่าง แมคโดนัลด์ ซึ่งมักเป็นการโฆษณาอาหารชุดแฮปปี้มีลล์ที่ใช้ของเล่นมาเป็นของแถมจูงใจ

นอกจากนี้บรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อยังกล่าวเสริมว่าเพื่อจะทำให้เกิดการเฝ้าระวังด้านผู้บริโภคนั้น น่าจะเกิดการรวมกลุ่มของผู้บริโภคด้วยกันเองด้วยการสร้าง “ครอบครัวฉลาดซื้อ” ให้เกิดขึ้น ร่วมกันเฝ้าระวังสินค้า ทั้งราคา คุณภาพโดยผู้บริโภคทุกท่านสามารถสนับสนุนแนวคิดเรื่องการจัดระเบียบ ฉลากขนมแบบใหม่ในรูปแบบสัญญาณไฟจราจร  โดย เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจฉลากขนมยี่ห้อต่าง ๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ได้ด้วยตนเอง และนำส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่โครงการครอบครัวฉลาดซื้อ

อนึ่งโครงการครอบครัวฉลาดซื้อ เป็นโครงการที่นิตยสารฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมมือกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความตื่นตัว  เฝ้าระวัง และให้ข้อมูลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านผลิตภัณฑ์อาหารแก่เยาวชน  เพื่อ ให้ผู้บริโภคในสังคม เกิดความเข้มแข็งและรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้น สอบถามรายละเอียดที่ “ครอบครัวฉลาดซื้อ ”มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (อาคารมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค )4/2 ซอยวัฒนโยธิน(ราชวิถี 7) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือที่ www.ฉลาดซื้อ.com สมัครสมาชิกในงานเปิดตัวโครงการครอบครัวฉลาดซื้อ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554 ที่อาคารมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล