banner trafic

สมาคมผู้บริโภค ภาคตะวันตก ลุยสร้างความรู้ฉลากสีไฟจราจรให้ นร.อัมพวันวิทยาลัย

570807002

สมาคมผู้บริโภค ภาคตะวันตก ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน ให้ความรู้ฉลากสีสัญญาณไฟจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 75 เพื่อนำไปใช้ในการเลือกบริโภค หวาน มัน เค็ม ที่เหมาะสม

 

7 ส.ค. 57 สมาคมผู้บริโภค ภาคตะวันตก ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน ได้จัดเวทีการอบรมเรื่องฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจรให้นักเรียนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 75 ถนนอัมพวันนิเวศน์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

ซึ่งก็ทำให้เด็กได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการอ่านฉลากโภชนาการโดยเทียบกับสีสัญญาณไฟจราจรก่อนการซื้อขนมขบเคี้ยวยี่ห้องต่างๆ

 

โดยกระบวนการในการฝึกอบรมมีดังนี้

 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่่ยวกับฉลากโภชนาการในรูปแบบต่างๆ ก่อน


2. ฝึกปฏิบัติการอ่านฉลากโภชนาการต่างๆ ให้เป็นฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจรด้วยการเล่นเกมส์ "สายสืบโภชนาการรุ่นจิ๋ว"

 

3. สรุปให้เห็นถึงความแตกต่างของฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจรกับฉลากโภชนาการในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน และชี้ให้เห็นถึงโทษของการกินขนมขบเคี้ยวในหมวดสีแดงหรือสีเหลืองมากเกินไปว่าถ้ากินในปริมาณมากเกินไปจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังอะไรบ้าง

พิมพ์ อีเมล