zoczoc banner

รู้ไหม ทำไมเรากินผักได้แต่กินต้นไม้ไม่ได้

ต้นไม้ก็เป็นพืชเหมือนกันแต่ทำไมกินไม่ได้

เพราะว่า ส่วนประกอบของผักกับต้นไม้ ซึ่งมีสูตรโครงสร้างทางเคมีประกอบขึ้นจากน้ำตาลเหมือนกันนั้น มันมีการเรียงตัวเชื่อมกันของโมเลกุลไม่เหมือนกัน กระเพาะคนเรามีน้ำย่อยเฉพาะกับโครงสร้างของน้ำตาลในผัก จึงสามารถย่อยสลายมันได้ แต่ไม่สามารถย่อยสลายโครงสร้างน้ำตาลในต้นไม้ได้ แต่สำหรับสัตว์บางชนิด เช่น บีเวอร์ มันกัดกินต้นไม้เป็นต้น ๆ ได้ก็เพราะว่า ในท้องของมันมีแบคทีเรียชนิดที่สามารถย่อยสลายเนื้อไม้ได้นี่เอง

{mxc}

พิมพ์ อีเมล