zoczoc banner

แท็กซี่ไม่จอดรับ ร้องเรียนได้

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผย ช่วงฝนตกแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารมากสุด แนะประชาชนรักษาสิทธิ์ หากเจอปฏิเสธให้รีบร้องเรียนทันที

กรมการขนส่งทางบกระบุสถิติมีแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารเกินครึ่ง มีโทษปรับไม่เกิน 1 พัน ตัด 20 คะแนน ยึดใบอนุญาตขับขี่
กรณีปัญหารถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารโดยอ้างว่าส่งรถหรือแก๊สหมด ขับรถไม่สุภาพ พูดจาและแสดงกิริยาไม่เหมาะสม รวมทั้งการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ กับผู้โดยสารก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในการเดินทาง โดยเฉพาะกรณีแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารเวลาฝนตกที่มีสถิติพบมากที่สุดเมื่อ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ และในพื้นที่ๆ รถติด เช่น หน้าสยามพารากอน แท็กซี่มักจะรับแต่ผู้โดยสารชาวต่างชาติ ทำให้เพิ่มความลำบากให้แก่ผู้บริโภคที่ยืนรอเรียกใช้บริการอยู่เป็นอย่างมาก สิ่งที่ผู้บริโภคทำได้คือ เมื่อเรียกเเล้วพบปัญหาปฏิเสธให้จดทะเบียนและสีรถไว้ไปร้องเรียน และต้องติดตามผลที่ร้องเรียนด้วย ทุกคนต้องช่วยกันรักษาสิทธิ์และให้แท็กซี่มีความรับผิดชอบในอาชีพมากกว่านี้

"กรณีสำคัญนอกจากแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารแล้ว เรื่องใบขับขี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสาเหตุที่ทำให้แท็กซี่ก่อเหตุกับผู้ โดยสารได้ เพราะไม่สามารถตรวจสอบหาคนกระทำผิดได้เมื่อเกิดเหตุแล้ว หลังจากได้ใบขับขี่สาธารณะแล้วต้องได้รับการฝึกอบรมมารยาทในการต้อนรับผู้ โดยสาร การขับขี่อย่างถูกต้องตามระเบียบวินัย การแต่งกายที่ถูกต้อง สะอาด เรียบร้อย การปฏิเสธรับผู้โดยสารเป็นสิทธิ์ของแท็กซี่ที่จะไม่รับ ถ้าไม่รับผู้โดยสารต้องปิดไฟ ถ้าเปิดไฟคือต้องรับผู้โดยสาร" นางสาวสารีกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลกรมการขนส่งทางบกล่าสุดพบว่า มียอดร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดของรถแท็กซี่ทั้งหมดกว่า 12,000 ราย แบ่งเป็นกระทำผิดโดยไม่แสดงใบอนุญาตสาธารณะ 2,556 ราย ไม่มีบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ 1,950 ราย แต่งกายไม่สุภาพ 4,618 ราย ไม่นำรถเข้าตรวจสภาพตามที่กำหนด 6 เดือนต่อครั้ง 1,012 ราย ไม่ต่ออายุภาษีรถยนต์ 736 ราย และปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 1,585 ราย ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้สุ่มตรวจแท็กซี่ โดยให้เจ้าหน้าที่ปลอมเป็นผู้โดยสารทดลองเรียกใช้บริการแท็กซี่ 300 คัน พบว่ามีแท็กซี่รับผู้โดยสารประมาณ 80 คันเท่านั้น

ด้านนายโสรัช ตั้งนิรามัย หนึ่งในผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ กล่าวว่า ปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบ และถูกสังคมมองว่าเป็นอาชีพที่เห็นแก่ตัว ไม่มีความรับผิดชอบในการบริการ โดยเลือกเส้นทางที่มีโอกาสได้รับค่าโดยสารมาก และการจราจรไม่ติดขัด แต่บางครั้งแท็กซี่ก็มีความจำเป็นต้องปฏิเสธผู้โดยสารจริงๆ ส่วนกรณีที่กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเข้มงวดกับรถแท็กซี่ ส่วนตัวแล้วเห็นด้วย

{xtypo_warning} รู้ไหมว่าแท็กซี่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธผู้โดยสาร หากจุดหมายอยู่ในเขตที่กำหนด คือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย พ.ร.บ.การจราจรทางบก มาตรา 93 วรรคหนึ่ง ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุอันควร ถือเป็นความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และเป็นข้อหาที่ต้องถูกบันทึกคะแนน 20 คะแนน อีกทั้งยังถูกยึดใบอนุญาตขั้บขี่อีกด้วย สำหรับผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธควรรักษาสิทธิ์ของตน จดจำทะเบียนและชื่อผู้ขับรถซึ่งติดอยู่ในใบอนุญาตหน้ารถ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ สายด่วน 1584 หรือกองบังคับการตำรวจจราจร สายด่วน 1197 ให้ดำเนินการต่อไป.{/xtypo_warning}

พิมพ์ อีเมล