รถรับ-ส่ง นักเรียน

มาตรฐานรถรับส่งนักเรียน รถของคนในอนาคตชาติ

600307 info scollbusopen2

จากข้อมูลของ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ที่เก็บสถิติ ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2558 เกิดอุบัติเหตุรถนักเรียนไปแล้ว 14 ครั้ง หรือเฉลี่ยเกิดเดือนละ 2 ครั้ง มีนักเรียนเสียชีวิตไปแล้ว 18 ราย บาดเจ็บอีกว่า 224 ราย โดยประเภทรถกระบะดัดแปลงมาเป็นอันดับ 1 มีจำนวนอุบัติเหตุมากถึง 6 ครั้ง อันดับที่ 2 คือรถตู้นักเรียน มีจำนวน 3 ครั้งและรถบัสขนาดใหญ่ตามลำดับ โดยทั้ง 14 ครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากพนักงานขับรถมากถึง 9 ครั้ง และจากสภาพรถชำรุด 2 ครั้งปัญหาของรถรับส่งนักเรียนปัจจุบันก็คือการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับส่งนักเรียน โดยไม่มีการปรับปรุงสภาพรถให้เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงมีการแก้ไขดัดแปลงสภาพตัวรถที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง

มาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนตามเกณฑ์กรมการขนส่งทางบกได้ระบุไว้ว่า

600307 info scollbus

1.อนุญาตให้นำรถที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ทั้งรถสองแถวและรถตู้มาใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนได้ โดยต้องมีการรับรองการใช้รถดังกล่าวจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งต้องได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด อาทิ ห้ามติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกรอบคัน

2,ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรง และต้องไม่มีพื้นที่สำหรับนักเรียนยืน รถสองแถวต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตก รถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น

3.รถต้องผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา

4.รถรับส่งนักเรียนทุกคัน ต้องติดแผ่นป้ายพื้นสีส้ม มีข้อความตัวอักษรสีดำว่า “รถโรงเรียน” ติดอยู่ด้านหน้าและด้านท้าย มีไฟสัญญาณสีเหลืองอำพันหรือสี

5.ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นกรณีฉุกเฉิน เช่น เครื่องดับเพลิง ค้อนทุบกระจก วัสดุภายในรถส่วนของผู้โดยสารต้องไม่มีส่วนแหลมคม ทางประตูทางขึ้นลงหรือเป็นช่องเปิดต้องมีความปลอดภัย

6.คนขับต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ มีผู้คนดูแลนักเรียน ประจำยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนตลอดการรับส่ง

หากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้ใช้รถทันที และไม่สามารถขออนุญาตได้อีกจนกว่าจะพ้น 1 ปีไปแล้ว

เพราะนักเรียนเป็นอนาคตของชาติ การพัฒนาระบบการขนส่งจึงจำเป็น
ชวนคุณมาสร้างวิถีการเดินทางไปที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

พิมพ์ อีเมล