2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1567 views
คุยกับสารี (องค์การอิสระกับปัญหากล่องทีวีดิจิตอล) คนแถวหน้า (ผศ.รุจน์ โกมลบุตร กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บร­ิโภคภาคประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและโทรคมนาคม

Add Your Comments

Related Videos