2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1479 views

Add Your Comments

Related Videos

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 07-01-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 07-01-57

  "คุยกับสารี" ย้อนรอยการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 56 "ห้องทดสอบหลังบ้าน"...

  1821 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 01-01-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 01-01-57

  "คุยกับสารี" คุยกับคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค...

  1611 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 31-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 31-12-56

  "คุยกับสารี" ส่งท้ายปีเก่า พูดถึงอุบัติเหตในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ ช่วง...

  1321 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 30-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 30-12-56

  ช่วง "เรื่องเล่าเฝ้าระวัง" ฉลาดทำบุญช่วงเทศกาลปีใหม่ , การเลือกซื้อทองเป็นของขวัญปีใหม่ ,...

  1518 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 25-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 25-12-56

  ช่วง "คุยกับสารี" เปรียบเทียบเรื่องความรับผิดชอบของผู้ประ­กอบธุรกิจต่อการคุ้มครองผู้บริโภค...

  1625 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 24-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 24-12-56

  "คุยกับสารี" เรื่อง สถานการณ์การเมืองกับการคุ้มครองผู้บริโภค หนังสั้นเล่าเรื่องผู้บริโภค เรื่อง...

  1524 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 26-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 26-12-56

  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่าย 10 จังหวัด...

  1713 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 27-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 27-12-56

  เสนอสารคดีเด่นจากเครือข่ายองค์กรภาคประชา­ชน "หรือเราจะยอม FTA" จาก...

  1638 views