2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1611 views
"คุยกับสารี" คุยกับคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรื่องมาตรการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากรถโดยส­ารสาธารณะ และ ข้อแนะนำการพิทักษ์สิทธิ์เมื่อเกิดความเสี­ยหายจากรถสาธารณะ โดย สวนีย์ ฉ่ำเฉลียว และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

Add Your Comments

Related Videos

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 25-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 25-12-56

  ช่วง "คุยกับสารี" เปรียบเทียบเรื่องความรับผิดชอบของผู้ประ­กอบธุรกิจต่อการคุ้มครองผู้บริโภค...

  1625 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 24-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 24-12-56

  "คุยกับสารี" เรื่อง สถานการณ์การเมืองกับการคุ้มครองผู้บริโภค หนังสั้นเล่าเรื่องผู้บริโภค เรื่อง...

  1524 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 26-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 26-12-56

  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่าย 10 จังหวัด...

  1713 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 27-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 27-12-56

  เสนอสารคดีเด่นจากเครือข่ายองค์กรภาคประชา­ชน "หรือเราจะยอม FTA" จาก...

  1637 views