2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1322 views
"คุยกับสารี" ส่งท้ายปีเก่า พูดถึงอุบัติเหตในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ
ช่วง "ห้องทดสอบหลังบ้าน" พากันไปตรวจสอบฉลากน้ำจิ้มสุกี้ เพื่อให้เลือกซื้อได้เหมาะสมกับสุขภาพของค ­นในครอบครัว

Add Your Comments

Related Videos

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 25-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 25-12-56

  ช่วง "คุยกับสารี" เปรียบเทียบเรื่องความรับผิดชอบของผู้ประ­กอบธุรกิจต่อการคุ้มครองผู้บริโภค...

  1626 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 24-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 24-12-56

  "คุยกับสารี" เรื่อง สถานการณ์การเมืองกับการคุ้มครองผู้บริโภค หนังสั้นเล่าเรื่องผู้บริโภค เรื่อง...

  1524 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 26-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 26-12-56

  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่าย 10 จังหวัด...

  1714 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 27-12-56

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 27-12-56

  เสนอสารคดีเด่นจากเครือข่ายองค์กรภาคประชา­ชน "หรือเราจะยอม FTA" จาก...

  1639 views