2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1625 views
ช่วง "คุยกับสารี" เปรียบเทียบเรื่องความรับผิดชอบของผู้ประ­กอบธุรกิจต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในต่างประเทศ กับประเทศไทย
ช่วง "คนแถวหน้า" ทำความรู้จักกับคุณมยุเรศ แลวงศ์นิล ผู้หญิงเก่งจากศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภ­คจังหวัดลำปาง

Add Your Comments

Related Videos

  •  
    2.4 ทีวีผู้บริโภค 06-03-57

    2.4 ทีวีผู้บริโภค 06-03-57

    ห้องทดสอบหลังบ้าน (ทดสอบหาสารฟอกขาว) ดูดีดีวิธีพิทักษ์สิทธิ์ (ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการรถสาธารณะ)

    1859 views

  •  
    2.4 ทีวีผู้บริโภค 05-03-57

    2.4 ทีวีผู้บริโภค 05-03-57

    "คุยกับสารี" โดย..สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค องค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค...

    1699 views

  •  
    2.4 ทีวีผู้บริโภค 22-01-57

    2.4 ทีวีผู้บริโภค 22-01-57

    "คุยกับสารี" เรื่อง องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กับการปฏิรูประบบสุขภาพ...

    1624 views

  •  
    2.4 ทีวีผู้บริโภค 20-01-57

    2.4 ทีวีผู้บริโภค 20-01-57

    "เรื่องเล่าเฝ้าระวัง" สคบ.ทดสอบเชฟโรเลต ครูซ มีปัญหาทุกคัน , ระวังภัยในที่จอดรถสาธารณะ...

    1819 views

  •  
    2.4 ทีวีผู้บริโภค 26-03-57

    2.4 ทีวีผู้บริโภค 26-03-57

    "คุยกับสารี" โดยคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค...

    1847 views

  •  
    2.4 ทีวีผู้บริโภค 25-03-57

    2.4 ทีวีผู้บริโภค 25-03-57

    "คุยกับสารี" โดยคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรื่อง...คุ้มครองสิทธิ์...

    1619 views

  •  
    2.4 ทีวีผู้บริโภค 24-03-57

    2.4 ทีวีผู้บริโภค 24-03-57

    "เรื่องเล่าเฝ้าระวัง" แมคฯ แจ้งความลูกค้าพบแมลงสาบในไอศกรีม,...

    1529 views

  •  
    2.4 ทีวีผู้บริโภค 18-03-57

    2.4 ทีวีผู้บริโภค 18-03-57

    "คุยกับสารี" โดยคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สิ่งปลอมปนในอาหาร...

    1399 views