ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

ทำไมถึงไม่ควรขึ้นค่า Ft


กกพ. ควรทวงหนี้จาก ปตท. ให้ได้ก่อน ไม่ใช่ให้ประชาชนจ่ายค่า Ft ก่อน

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test