ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

ZooM ค่า Ft

 
ขยายภาพให้ชัด ว่าค่าไฟฟ้าเขาหลอกประชาชนกันยังไง 
บอกไม่เก็บค่า Ft ช่วงน้ำท่วม แต่ที่จริงคือเอาค่า Ft ไปรวมกับค่าไฟฐาน พูดง่ายๆ คือไม่เก็บค่า Ft แต่เอาไปขึ้นในค่าไฟฐานแทน

โดย อิฐบูรณ์ อ้นวงษา

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test