ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

สื่อรณรงค์

เมื่อต้องหยุดงานพักรักษาตัว เรียกค่าเสียหายได้ไหม

59 q7
ถาม...เมื่อต้องหยุดงานพักรักษาตัว เรียกค่าเสียหายได้ไหม


ตอบ...เมื่อต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องไม่ว่าจะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน สามารถเรียกค่าชดเชยการขาดรายได้จากการทำงานได้
เอกสารใช้เบิกกับบริษัทประกันภัย
1. ใบรับรองแพทย์
2. ใบรับรองเงินเดือน กรณีทำงานประจำ

ชุดคำถาม รู้ไว้ใช้สิทธิเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test