ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

สื่อรณรงค์

เรียกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

59 q2ถามมา ตอบไป #การใช้สิทธิ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ


#ถาม เรียกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง
#ตอบ การประเมินค่าสินไหมทดแทนเป็นสิ่งสำคัญมาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นเราสามารถเรียกร้องได้ทั้งหมดนั้นคือ
1. ค่าจัดงานศพ
2. ค่ารักษาพยาบาล/
3. สูญเสียอวัยวะ
4.ค่าขาดประโยชน์จากการทำงานก่อนเสียชีวิต
5. ค่าขาดไร้อุปการะ
6. ค่าขาดแรงงานในครัวเรือน

 

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test