banner page

จากร่าง กม. สู่ติดฉลาก GMOs ให้ชัดเจน อีกทางเลือกผู้บริโภค

GMOs122121258
เครือข่ายผู้บริโภคนัดรวมพลัง 17 ธ.ค. 58 จี้รัฐคลอดกำหนดฉลากจีเอ็มโอ ‘ชัดเจน’ ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ ไม่เฉพาะถั่วเหลือง-ข้าวโพด ‘อิศรา’ ตะลุยซุปเปอร์มาเก็ต สำรวจผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปลงพันธุกรรม พบเครื่องดื่มธัญญาหาร-ขนมขบเคี้ยว อย่างละ 1 ยี่ห้อ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ถึงเวลาปรับปรุงฉลากจีเอ็มโอ ...

gmo4
ฉลากจีเอ็มโอในประเทศไทย มีมานานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ครอบคลุมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีจีเอ็มโอ เพียง 2 ชนิดคือถั่วเหลืองและข้าวโพดใน 22 รายการ และยอมรับให้มีการตกค้างของวัตถุดิบที่มีจีเอ็มโอ ร้อยละ 5 เนื่องจากในสมัยนั้นห้องทดลองของประเทศไทย สามารถตรวจสอบการตกค้างจีเอ็มโอได้เพียงร้อยละ 3 ทำให้เรายอมรับการตกค้างมากถึงร้อยละ 5

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

  • 1
  • 2