2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1579 views
"คุยกับสารี" โดยคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูณ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูประบบอาหาร ตอนที่ 1

"เคลียร์คัตชัดเจน" ตอน...กรุณาฝากเสียงหลังสัญญาณ

Add Your Comments

Related Videos