2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1612 views
"คุยกับสารี" คุยกับคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรื่องมาตรการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากรถโดยส­ารสาธารณะ และ ข้อแนะนำการพิทักษ์สิทธิ์เมื่อเกิดความเสี­ยหายจากรถสาธารณะ โดย สวนีย์ ฉ่ำเฉลียว และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

Add Your Comments

Related Videos