2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1399 views
"คุยกับสารี" โดยคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สิ่งปลอมปนในอาหาร ปัญหาเรื้องรังที่ต้องแก้ไข "เคลียร์คัตชัดเจน" โทรศัพท์สาธารณะต้องทั่วถึง

Add Your Comments

Related Videos