ห้ามคิดค่าโทร 3G เกินนาทีละ 82 สตางค์ -4G เกิน 69 สตางค์ กสทช.ประกาศชัด!

580421 mobuil
สำนักงาน กสทช.ออกประกาศกำหนดอัตราค่าบริการมือถือใช้งานตามจริง ห้ามคิดค่าโทร 3G เกินนาทีละ 82 สตางค์ -4G ต้องต่ำกว่า 69 สตางค์ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งเเต่วันได้รับใบอนุญาต เสนอ กทค.ลงมติตรวจสอบโอเปอเรเตอร์คิดค่าโทรเกินจริงสัปดาห์หน้า

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรารายงานว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการบนคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz หรือ 3G โดยกำหนดให้มีอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตต้องไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้
-บริการเสียง (Voice) 0.82 บาท/นาที
-บริการข้อความสั้น (SMS) 1.33 บาท/ข้อความ
-บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 3.32 บาท/ข้อความ
-บริการอินเทอร์เน็ต (Mobile Internet) 0.28 บาท/MB

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช.ยังเผยแพร่ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการบนคลื่นความถี่สำหรับประกอบกิจการ โทรคมนาคมย่าน 1800 MHz และย่าน 895-915 Mhz/940-960 MHz หรือ 4G โดยกำหนดให้มีอัตราค่าบริการตามเงื่อนไขในการอนุญาตจะต้องต่ำกว่าอัตราดังต่อไปนี้
-บริการเสียง (Voice) 0.69 บาท/นาที
-บริการข้อความสั้น (SMS) 1.15 บาท/ข้อความ
-บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 3.11 บาท/ข้อความ
-บริการอินเทอร์เน็ต (Mobile Internet) 0.26 บาท/MB

 

ข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)

พิมพ์ อีเมล