ซื้อของหมดอายุจากห้างฯมาจะทำอย่างไร

600330 newsbuy
ของลดราคาใครๆ ก็ชอบ ผู้เขียนยังชอบเลยค่ะ แต่ถ้าหากว่ามองเห็นแต่ป้าย “ลดราคาสินค้า” แปะอยู่ มองหาวันหมดอายุที่ตัวสินค้า เมื่อไม่พบละก็ ต้องสงสัยหน่อยละค่ะว่าสินค้านี้หมดอายุหรือยัง เพราะหากซื้อไปนอกจากจะต้องทิ้งแล้วยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

รู้ไหมว่าการปิดป้ายลดราคาทับสาระสำคัญของสินค้า เช่น วันหมดอายุ อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นเป็นปัจจุบัน เช่นสินค้าเกษตร เป็นสินค้าที่เสื่อมสภาพเร็ว ต้องมีการจัดทำฉลากที่ต้องแสดงวันผลิตและวันหมดอายุให้เป็นที่สังเกตและอ่านได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้อย่างถูกต้อง จึงไม่ควรติดป้ายราคาทับป้ายวันหมดอายุ แม้ว่าการติดป้ายลดราคาสินค้า เพื่อเร่งระบายสินค้าออกสู่ผู้บริโภคก็ตาม การแสดงวันหมดอายุก็เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคตัดสินใจได้ว่าจะซื้อสินค้าไปบริโภคทันหรือไม่นั่นเอง

ในส่วนห้างฯ ร้าน หากมีผู้บริโภคที่เข้าใจผิดซื้อสินค้าไปแล้วก็ควรมีมาตรการเยียวยาผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ระบุว่าอาหารที่ไม่ปลอดภัยคือ อาหารที่หมดอายุ ซึ่งการจำหน่ายสินค้าหมดอายุ เป็นการกระทำผิดตามมาตรา 25 (4) คืออาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

ผู้บริโภคอย่างเราๆ ก็ลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์โดยการแจ้งห้างฯร้าน หรือหน่วยงานที่ดูแลผู้บริโภคเช่นกัน พร้อมเก็บหลักฐานทั้งสินค้าที่ ใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน เพราะเรื่องราวการใช้สิทธิ์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปลี่ยนนโยบายระดับประเทศทีเดียวนะ

ในการซื้อสินค้า ผู้บริโภคควรตรวจสอบป้ายราคา วันที่ผลิตสินค้า และวันหมดอายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อด้วยเช่นกัน

หนึ่งพลังผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงนโยบายชาติได้

พิมพ์ อีเมล