2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1537 views
"ห้องทดสอบหลังบ้าน กับ ฉลาดซื้อ" ตรวจฉลากขนมปังกรอบ โดย พชร แกล้วกล้า "ดูดีดีวิธีพิทักษ์สิทธิ์" ค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดย สวนีย์ ฉ่ำเฉลียว

Add Your Comments

Related Videos

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 12-02-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 12-02-57

  คุยกับสารี (องค์การอิสระผู้บริโภคกับอาหารอันตราย) คนแถวหน้า (ภญ.ชโลม เกตุจินดา...

  1835 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 07-02-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 07-02-57

  หนังสั้น เล่าเรื่องผู้บริโภค (เรื่องความปลอดภัยรถโดยสาร 1) สารคดีจากเครือข่าย มูลนิธิสุขภาพไทย...

  1651 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 28-03-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 28-03-57

  หนังสั้น ผู้บริโภค (สัญญาไม่เป็นสัญญา องค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคตอนที่2 ) สารคดีจากเครือข่าย...

  1586 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 27-03-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 27-03-57

  ห้องทดสอบหลังบ้าน (ทดสอบสเตียร์รอยด์ด้วยตนเอง) ดูดีดีวิธีพิทักษ์สิทธิ์ (ปัญหาการโอนคอนโดมิเนียม)

  1728 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 21-03-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 21-03-57

  หนังสั้น ผู้บริโภค (องค์การอิสระผู้บริโภค ตอนที่ 1 ) สารคดีจากเครือข่าย...

  1465 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 20-03-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 20-03-57

  ห้องทดสอบหลังบ้าน (ตรวจหาน้ำมันทอดซ้ำด้วยตนเอง) ดูดีดีวิธีพิทักษ์สิทธิ์ (ราคาวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง)

  1589 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 19-03-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 19-03-57

  คุยกับสารี (อาหารอันตราย กับองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค­) สารคดี อาหารหมดอายุ

  1624 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 14-03-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 14-03-57

  หนังสั้น ผู้บริโภค (สัญญาไม่เป็นสัญญา ประกันชีวิต) สารคดีจากเครือข่าย (บันทึกจากภูมิปัญญา)

  1464 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 13-03-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 13-03-57

  ห้องทดสอบหลังบ้าน (ตรวจสอบหาสารฟอร์มาลีน) ดูดีดีวิธีพิทักษ์สิทธิ์ (เครื่องสำอางผิดกฎหมาย)

  1512 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 12-03-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 12-03-57

  คุยกับสารี (องค์การอิสระกับปัญหากล่องทีวีดิจิตอล) คนแถวหน้า (ผศ.รุจน์ โกมลบุตร...

  1567 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 11-03-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 11-03-57

  คุยกับสารี (ปัญหาคูปองกล่องทีวี ดิจิตอล) เคลียร์คัตชัดเจน (รู้ทันโฆษณาอินเตอร์เน็ต)

  1430 views

 •  
  2.4 ทีวีผู้บริโภค 07-03-57

  2.4 ทีวีผู้บริโภค 07-03-57

  หนังสั้น ผู้บริโภค (สัญญาไม่เป็นสัญญา ตอนฉลากไฟจราจร) สารคดีจากเครือข่าย (มูลนิธสุขภาพไทย...

  1787 views