ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

2,400 ล้านบาท

อมเงินไปเป็นปี ปตท.เพิ่งได้คิด คายเงินค่าน้ำมันเตาที่ขายให้โรงไฟฟ้าแทนก๊าซที่รั่วในอ่าวไทยเมื่อ มิ.ย.54 ประชาชนได้เงินคืนอย่างน้อย 2,400 ล้านบาท

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test