ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

หยุดคอร์รัปชั่น หยุด “วิกฤตพลังงาน”

เอกสารบรรยาย หยุดคอร์รัปชั่น หยุด “วิกฤตพลังงาน”
ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน
เสวนาเรื่อง“วิกฤตไฟฟ้า วิกฤตพลังงาน เรื่องจริงหรืออิงมายา”
11 มีนาคม 2556   สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน กทม.

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test