ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

คำสั่งศาลปกครอง ไม่ระงับขึ้นก๊าซ

ศาลปกครองมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราว กรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอระงับขึ้นก๊าซ เหตุเป็นนโยบายของรัฐบาล

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test