กฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค

อย.เตรียมทบทวนการโฆษณา"รังนก" หวั่นทำผู้บริโภคสับสน

น.พ.นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยว่า การโฆษณาและฉลากเครื่องดื่มรังนก ที่ระบุข้อความว่า รังนกแท้ 100% อาจทำให้ผู้บริโภคสับสนและเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญว่า มีปริมาณเนื้อรังนกสูงมากกว่าที่เป็นอยู่ จึงขอชี้แจงว่า เครื่องดื่มรังนก ผลิตจากรังนก ซึ่งเป็นน้ำลายของนกนางแอ่น จัดเป็นเครื่องดื่มลักษณะพร้อมบริโภค มีลักษณะเป็นของเหลว มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก และมีส่วนประกอบอื่นๆ อีก ขึ้นอยู่กับแต่ละสูตรของผลิตภัณฑ์ และวิธีบริโภคใช้ดื่ม


รองเลขาธิการ อย. กล่าวอีกว่า เครื่องดื่มรังนกสูตรส่วนประกอบ จะมีรังนกแห้งประมาณ 1% แต่เมื่อนำไปต้มกับน้ำ รังนกแห้งจะดูดน้ำและขยายตัวมากกว่า 10 เท่า จึงทำให้ดูมีปริมาณมากขึ้น สำหรับปริมาณรังนกแห้งได้แสดงไว้ที่ส่วนประกอบ โดยแสดงเป็นร้อยละของน้ำหนัก ไม่ใช่ร้อยละของปริมาตร


สำหรับกรณีนี้ อย. จะดำเนินการพิจารณาทบทวนข้อความการโฆษณาอีกครั้ง โดยแจ้งผู้ประกอบการให้ปรับข้อความบนฉลากให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคสับสน โดยจะมอบให้คณะอนุกรรมการว่าด้วยฉลาก แจ้งไปยังผู้ผลิตรังนกทุกยี่ห้อ ให้ปรับปรุงข้อความบนฉลาก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดัง กล่าว

ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 กรกฎาคม 2554

พิมพ์ อีเมล