2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1642 views
เสนอสารคดีเด่นจากเครือข่ายองค์กรภาคประชา­ชน
"หรือเราจะยอม FTA" จาก กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ( FTA Watch)

"วังชิ้น ชุมชนคนรักษ์สมุนไพร" จากมูลนิธิสุขภาพไทย

Add Your Comments

Related Videos