Black Ribbon

ประกวดโลโก้ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000฿ พร้อมโล่


โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้)


คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ “คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นโลโก้ของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

2. เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กร เป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวแทนขององค์กรอย่างชัดเจน

กล่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา

กติกาการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรม workshop 1 วัน เพื่อทำความเข้าใจเรื่ององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558

2. ผลงานต้องเป็นงาน original ออกแบบด้วยตนเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบหรือละเมิดลัขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เคยส่งผลงานดังกล่าวประกวดที่ใดมาก่อน

3. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. ผลงานที่ผลิตเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

5. ต้องอธิบายความหมายของโลโก้ที่ออกแบบ และนำเสนออย่างชัดเจน 5-10 บรรทัด

6. ผลงานที่ส่งต้องเป็นไฟล์ Ai หรือ PSD พร้อมไฟล์รูปภาพสกุล JPG

เกณฑ์การตัดสิน

1. มีความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ เข้าใจและจดจำง่าย เมื่อนำไปถ่ายเอกสารแล้วต้องไม่เพี้ยนจากต้นฉบับ

2. สื่อถึงความเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ เป็นอิสระจากรัฐ เป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้บริโภค เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้รวมถึงเผยแพร่ความรู้เตือนภัยให้กับผู้บริโภค

รางวัลการประกวด : รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คณะกรรมการตัดสิน : คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน


ช่องทางส่งผลงาน : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.indyconsumers.org

• อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• ส่งไปรษณีย์ หรือ มาด้วยตนเอง : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซอยวัฒนโยธิน(ซ.ราชวิถี 7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใกล้ห้างฯเซ็นเตอร์วัน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเพทฯ 10400 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ)

กำหนดการประกวด

• เปิดรับสมัครวันนี้ – 17 มิถุนายน 2558

• กิจกรรม workshop วันที่ 21 มิถุนายน 2558

• ส่งผลงานภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

• คัดเลือกผลงานวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

• ประกาศผลผู้ชนะเลิศ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา สถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

icon Download File

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการประกวด

ใบสมัครประกวด

เพิ่มเติมที่: น.ส.สุพัตรา จันทร์เรือง โทรศัพท์ 02-248-3737 ต่อ 204 มือถือ 087-5546730, 098-0627092 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์ อีเมล

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci