ฉลาดซื้อร่วมแสดงผลงาน ผลทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ

600803 sm2
3 ส.ค. 60 นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ร่วมแสดงผลงาน ผลทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีผลกระทบต่อสังคม

อาทิเช่นผลการตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อหมู, ผลวิเคราะเนื้อสัตว์ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในอาหารฟาสต์ฟู้ด, การเลือกบริโภคน้ำดื่มสะอาด จาก ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ, ผลทดสอบไนเตรท-ไนไตรท์ในไส้กรอก, ผลทดสอบสารกันบูดในเส้นขนมจีน, นโยบายลดหวานมันเค็ม หยุดโรคอ้วนในเด็กไทยด้วยฉลากไฟจราจร, ปริมาณน้ำตาลในอาหารประเภทเครื่องดื่มในงานนิทรรศการ 15 ปี การเดินทางของความสุข  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - สสส.

600803 sm1

600803 sm3

600803 sm4

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา