ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

เปรียบเทียบให้เห็นกันให้ชัดเจน "ค่าโทรไม่ปัดเศษมันวิเศษยังไง

600128 infitel

600128 infitel2

600128 infitel3
600128 infitel4
600128 infitel5
600128 infitel6
600128 infitel7
600128 infitel8
600128 infitel9
600128 infitel10
600128 infitel11
600128 infitel12

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน