ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

บริษัทประกันภัยปฏิเสธจ่ายค่าสินไหมเพลิงไหม้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเตรียมฟ้องเป็นคดีตัวอย่าง

นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ บริษัทในเครือ อเมริกัน อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป อิงก์ (เอไอจี) ประกันภัยชื่อดัง ร่อนหนังสือถึงมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ปฏิเสธชดใช้ค่าสินไหมกว่า 10 ล้านบาท อ้างเหตุเพลิงไหม้ตึกของมูลนิธิฯ เข้าข่ายยกเว้นเหตุเกี่ยวเนื่องการก่อการร้าย

 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(6 ม.ค.2554) นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้รับหนังสือจากบริษัท นิวแฮมเชอร์  อินชัวรันส์ จำกัด แจ้งว่า บริษัทฯไม่สามารถพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารสำนักงานและทรัพย์สินของมูลนิธิฯที่ทำประกันภัยไว้กับบริษัทฯได้ เนื่องจากสาเหตุของเพลิงที่ไหม้ตัวอาคารของมูลนิธิฯนั้นเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย เป็นกรณีข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย

นางสาวสารี กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ทำสัญญาประกันภัยประเภท อัคคีภัย ไว้กับบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2552 ถึงวันที่ 28 ก.ค.2553 และมีรายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นตัวอาคารสำนักงานของมูลนิธิฯตั้งอยู่เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธินหรือซอยราชวิถี 7 ซึ่งตั้งติดกับห้างสรรพสินค้าเซนเตอร์วัน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 12 ล้านบาท และเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา ค่าตกแต่งปรับปรุงต่อเติมอาคารและเครื่องใช้ต่างๆอีกเป็นเงิน 4 ล้านบาท รวมเงินที่เอาประกัยทั้งสิ้น 16 ล้านบาท

ต่อมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ตัวอาคารของมูลนิธิฯเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย มูลนิธิฯจึงได้มีหนังสือแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทนิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ รวมเป็นจำนวนเงิน 9.8 ล้านบาทเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2553 และทำหนังสือติดตามเร่งรัดอีกครั้งในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 บริษัทฯเพิ่งมีคำตอบกลับมาถึงมูลนิธิฯเมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมานี่เอง ถือว่าล่าช้ามาก และข้ออ้างในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมว่าเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องจากการก่อการร้ายหรือการก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาลโดยมิได้แสดงรายละเอียดของข้อเท็จจริงใดๆมาประกอบข้ออ้าง มูลนิธิฯเห็นว่าเป็นข้ออ้างที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

“มูลนิธิฯได้ใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะผู้บริโภคตามขั้นตอนปกติแล้ว และได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2552 แต่ไม่ได้รับผลการดำเนินการอย่างไร และเมื่อบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถืออย่างบริษัทในเครือของเอไอจี ใช้เหตุการก่อการร้ายที่ยังคลุมเครือมาปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องเดินหน้ายื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมเรียกค่าเสียหายกับนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ เป็นคดีผู้บริโภคเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายต่อไปก่อนที่คดีจะขาดอายุความ คาดว่าศูนย์ทนายความอาสาเพื่อผู้บริโภคของมูลนิธิฯ จะสามารถดำเนินการยื่นฟ้องได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์นี้อย่างแน่นอนโดยมีจำนวนทุนทรัพย์เรียกร้องทั้งค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ยรวมประมาณ 10 ล้านบาทเศษ และหากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้เสียหายรายใดประสบปัญหาการถูกปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมในลักษณะเดียวกันนี้ให้ติดต่อมาที่มูลนิธิฯได้ มูลนิธิฯยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่” เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกล่าว

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน