ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

ข่าวอสังหาริมทรัพย์

อ่านข่าวเก่าในหมวดข่าวอสังหาริมทรัพย์ คลิกที่นี่

โยธาฯล้อมคอกออกกฎคุมระบบปลอดภัยอาคาร

กรม โยธาฯล้อมคอกสถานบริการ คลอดกฎกระทรวงกำหนดระบบความปลอดภัยของอาคาร คุมเข้มทั้งความจุคน ประเภทอาคาร แผนผัง แบบแปลน ทางเข้า-ออก วัสดุที่ใช้ตกแต่ง การประกันภัย ระบบระบายอากาศ ครม.รับลูกชงกฤษฎีกาแหล่ง ข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า วันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อ ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ....ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เพื่อออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ ซึ่งเป็นผลมาจากกรณีเพลิงไหม้ซานติก้าผับ จึงต้องหามาตรการป้องกันในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันอาคาร ที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ มีความปลอดภัยจากอัคคีภัยไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

สาระสำคัญ คือ
1.กำหนดคำนิยามคำว่า "ความจุคน" "โครงสร้างหลัก" "ทางหนีไฟ" "ผนังทนไฟ" "พื้นที่บริการ" "วัสดุทนไฟ" "สถานบริการ" "อาคารขนาดใหญ่" เป็นต้น
2.กำหนดให้สถานบริการแบ่งเป็น 5 ประเภท ตามขนาดพื้นที่บริการ คือประเภท ก-จ และให้ที่ตั้งสถานบริการต้องมีลักษณะตามที่กำหนด
3.ให้แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด
4.กำหนดให้แบบแปลนระบบไฟฟ้าประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ต้องเป็นไปตามที่กำหนด
5.ให้ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคาร ฯลฯ
6.กำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่ง
7.ต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

8.ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ระบบสัญญาณ เตือนเพลิงไหม้ การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบควบคุมการแพร่กระจายของควัน
9.จัดให้มีจำนวนทางออก ประตูทางออก ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ ตามที่กำหนด
10.ให้มีป้ายบอก ทางหนีไฟตามแนวทางเดินภายในสถานบริการ จัดให้มีที่ว่างภายนอก โดยรอบสถานบริการ และติดป้ายแสดงความจุคนในสถานบริการกรณีมีพื้นที่บริการ 200 ตร.ม.ขึ้นไป

11.จัดให้มีระบบการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หรือวิธีกล ตามที่กำหนด ฯลฯ
12.ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ หรือเจ้าของอาคารที่ใช้ตั้งสถานบริการจัดให้มีการประกันภัย
13.จัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตราย ผู้ตรวจสอบอาคาร ฝึกซ้อมหนีไฟปีละ 1 ครั้ง

14.กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ประกอบกิจการสถาน บริการก่อนกฎกระทรวงใช้บังคับ ต้องปรับปรุง ติดตั้งวัสดุ ระบบ ฯลฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
 
ข้อมูลจาก นสพ.ประชาชาิติธุรกิจ 27-04-52

พิมพ์ อีเมล

คนซื้อบ้านเซ็ง ทำไงดีกับ นิติบุคคล เจ้าปัญหา

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 หลากหลายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ที่ผู้ซื้อบ้านยุคใหม่ควรรู้...

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ไม่ให้ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารคุมป้ายโฆษณา

นายกสมาคมป้ายฯขอ'สุขุมพันธุ์'อ้างเหตุค่าใช้จ่ายพุ่งยันควบคุมได้
 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 ม.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายยุวพล พรประทานเวช นายกสมาคมป้ายโฆษณาไทย ได้เข้าพบ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. เพื่อหารือเรื่องการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ที่นำมาใช้ควบคุมป้ายโฆษณา 
  
นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ โฆษก กทม. กล่าวว่า นายยุวพลได้เข้าพบผู้ว่าฯกทม.เพื่อให้พิจารณาไม่ให้ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มาใช้ควบคุมป้ายโฆษณา เนื่องจากสมาคมเห็นว่า พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะนำมาควบคุมป้ายโฆษณา เพราะทำให้เกิดปัญหาและสร้างความเดือดร้อนต่อผู้ผลิตป้ายโฆษณา โดยเฉพาะข้อกำหนดที่ต้องให้ป้ายโฆษณาร่นระยะห่างจากถนน หรือการต้องมีวิศวกรรับรองความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งทำให้เจ้าของป้ายต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้นายกสมาคมป้ายโฆษณาไทย ยังยืนยันว่าป้ายโฆษณาที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มีความปลอดภัยสูงอีกทั้งมีประกันภัยรับรอง แต่ป้ายโฆษณาที่มีปัญหาโค่นล้มส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 
   
นายธราดล กล่าวว่า ทั้งนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้รับเรื่องไว้ และมอบหมายให้นายประกอบ จิรกิตติ รองผู้ว่าฯกทม.ศึกษารายละเอียด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ว่าเหมาะสมที่จะนำมาใช้ควบคุมป้ายโฆษณาหรือไม่ หากต้องออกข้อบัญญัติ กทม.เพิ่มเติมคงจะใช้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภา กทม. ต่อไป รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบป้ายโฆษณาในพื้นที่ กทม. หากพบป้ายโฆษณาใดไม่มีมาตรฐานผู้ว่าฯกทม.จะได้สั่งการให้ดำเนินการรื้อถอน ทันที.

 

นสพ.เดลินิวส์ 30/1/52

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test