ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

บริการสุขภาพและสาธารณสุข

ศาลปกครองสูงสุด อนุญาตให้ มพบ. ร้องสอด กรณีค่ารักษาพยาบาลแพง

news pic 280619 allowcrossclaim

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง อนุญาตให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมเป็นผู้ถูกฟ้อง กรณี กกร. ออกประกาศควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์

           จากการที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ยื่นร้องสอดร่วมเป็นผู้ถูกฟ้องในคดี สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชน 41 แห่ง ยื่นฟ้องคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้าภายใน กรณีการออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม โดยเฉพาะการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ ของสถานพยาบาลนั้น

          ล่าสุด (28 มิถุนายน 2562) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งอนุญาตให้ มพบ. ร่วมเป็นผู้ถูกฟ้อง โดยให้เป็นผู้ร้องสอด เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า มพบ. เป็นตัวแทนของผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง จึงถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงหากมีการยกเลิกประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ หลังจากนี้ มพบ. จะทำคำให้การ พยานหลักฐาน พร้อมด้วยสำเนาไปยื่นต่อศาลภายใน 30 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- 'มพบ. ยื่นร้องสอด คดี รพ. เอกชน ฟ้องศาลปกครองสูงสุด เลิกคุมราคายา - ค่ารักษาพยาบาล

- คอบช. ชื่นชม รมต.พาณิชย์เดินหน้ากำกับค่ารักษาพยาบาล พร้อมเสนอเร่งตั้งอนุกรรมการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย

- ผู้บริโภคเรียกร้อง สธ.ตรวจสอบค่ารักษาแพง แนะ ก.พาณิชย์คุมค่ารักษาพยาบาล และCSR ไม่ใช่คำตอบ

 


Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, ค่ารักษาพยาบาลแพง, โรงพยาบาลเอกชน

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test