‘ฉลาดซื้อ’ เตือนบริโภค ‘โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป’ ระวังปริมาณโซเดียมเกิน

news pic 240402020 1

‘นิตยสารฉลาดซื้อ’ เผย ปริมาณโซเดียมใน ‘ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป’ พบ ผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมน้อยสุดเป็น 0 มากสุดมีถึง 1,350 มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภค แต่ไม่เกินปริมาณการบริโภคโซเดียมที่แนะนำต่อวัน ทั้งยังพบ 1 ผลิตภัณฑ์ไม่มีฉลากโภชนาการ พร้อมแนะควรบริโภคเป็นครั้งคราว แต่หากมีความจำเป็นต้องบริโภคควรเติมเนื้อสัตว์ หรือ ผัก เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

'ฉลาดซื้อ' สุ่มตรวจ 'กุนเชียง' ปลอดภัย กินได้ช่วงกักตัว

news pic 23032020 1

‘องค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน’ และ ‘นิตยสารฉลาดซื้อ’ สุ่มตรวจ ‘กุนเชียงหมู – ไก่ – ปลา’ พบ สารตรึงสีและสารกันบูด แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน ด้านนักพิษวิทยา ชี้ หากใช้ในปริมาณมากไปจนหลงเหลือในผลิตภัณฑ์และรับประทานเข้าไป สารเจือปนในอาหารนี้สามารถจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง จนทำให้เกิดความเป็นพิษอย่างเฉียบพลันได้ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

“ฉลาดซื้อ” เผยผลตรวจสารกันบูดในกะทิ แนะรัฐฯ ออกมาตรฐานกะทิ และส่งเสริมการใช้มะพร้าวในประเทศ

12022020 CoconutMilk cover

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ เผยผลตรวจ สารกันบูดในกะทิปลอดภัย เตือนผู้บริโภคต้องตกอยู่ในความเสี่ยงหากบริโภคอาหารสะดวกซื้อ พร้อมแนะรัฐฯ ออกมาตรฐานกะทิเพราะเป็นอาหารคู่ครัวไทย และแก้ปัญหามะพร้าวราคาถูกอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test