ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

คุ้มครองชั่วคราว! ศาลสั่งห้ามขายเพิร์ลลี่ตั้งแต่ 3 ต.ค. จนกว่าจะพิพากษา

Pearly Pearly3

ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวคดีเพิร์ลลี่ ห้ามจำหน่ายตั้งแต่ 3 ต.ค. จนกว่าจะมีคำพิพากษา พร้อมนัดสืบพยานรอบสอง 31 ต.ค. และ 7 พ.ย. นี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ค้านร่าง พ.ร.บ.สุขภาพปฐมภูมิ ชี้ซ้ำซ้อนกับ กม.หลักประกันสุขภาพ ทำให้การบังคับใช้มีปัญหา

S 45711375

บอร์ดบัตรทองภาคประชาชนค้านร่าง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ แจงเหตุ 4 ข้อ ซ้ำซ้อนกับกฎหมายหลักประกันสุขภาพ ทั้งการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ อำนาจจัดสรรงบ อำนาจควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และความซ้ำซ้อนในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ชี้ สธ.จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายนี้ ขอคัดค้านการนำกฎหมายไปใช้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มพบ. ร้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศ อย. เรื่องการโอนภารกิจตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร

124375

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ร้องศาลปกครองให้เพิกถอนประกาศ อย. ที่โอนภารกิจตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรให้กระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากออกโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ เสี่ยงนำเข้าสินค้าไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน