ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

18 องค์กรผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ผ่านการจดแจ้งสถานะองค์กรฯ เป็นจังหวัดที่ 3 ของภาคเหนือ

 Lampang

องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง 18 องค์กร ผ่านการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้ว นับเป็นจังหวัดที่ 3 ของภาคเหนือ พร้อมฝากขอบคุณไปยังสคบ. จังหวัดที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test