ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

เครือข่ายผู้บริโภค ร้อง ผู้ช่วย รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้คัดค้านประกาศนายทะเบียนกลาง ของ สปน.

news 11112019 pic 3

สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค เรียกร้อง ให้แก้ไขปัญหาการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคที่ขัดต่อกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ด้านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับ จะดำเนินการตามข้อเสนอให้เร็วที่สุด 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เครือข่ายผู้บริโภค ยื่น กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบ สปน.

news pic 06112019 1

เครือข่ายผู้บริโภคยื่น กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบ สปน. เรื่องปัญหาความล่าช้าการจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค พร้อมยื่น 3 ข้อเสนอ เร่ง สปน. จัดทำแนวปฏิบัติและประกาศผลโดยเร็ว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test