เครือข่ายผู้บริโภค ยื่น กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบ สปน.

news pic 06112019 1

เครือข่ายผู้บริโภคยื่น กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบ สปน. เรื่องปัญหาความล่าช้าการจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค พร้อมยื่น 3 ข้อเสนอ เร่ง สปน. จัดทำแนวปฏิบัติและประกาศผลโดยเร็ว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test