ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

9 องค์กรผู้บริโภคในเชียงราย ได้รับการรับรองสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้ว

news pic 17102019 1

องค์กรผู้บริโภค 9 องค์กร ในจังหวัดเชียงราย ได้รับการรับรองสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้ว ด้านผู้ประสานงาน จ.เชียงราย ชื่นชม จนท. สคบ. จังหวัดฯ ที่จัดทีมพี่เลี้ยงช่วยเหลือแต่ละองค์กร พร้อมฝากถึงหน่วยงานรับจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค มอง องค์กรที่มายื่นจดแจ้งฯ เป็นองค์กรที่ช่วยเสริมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผ่านแล้ว! 19 องค์กรผู้บริโภคใน จ.เชียงใหม่ ได้รับการรับรองสถานะความเป็นองค์กรฯ เป็นจังหวัดแรก

news 01102019 firstorg

องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 19 องค์กร ได้รับการรับรองสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้ว ด้านตัวแทนองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ชื่นชม สคบ. จังหวัดฯ พร้อมให้กำลังใจองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดอื่นๆ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test