ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ปชช. ดันบำนาญแห่งชาติ สิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับ

571105001

ภาคประชาชนกว่า 50 คน ร่วมกันผลักดันให้เกิด พรบ.บำนาญแห่งชาติ เพื่อพลเมืองทุกคนในประเทศ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ยื่น สปช.ขอนแก่น สนุนองค์การอิสระ

512346วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่น ยื่นหนังสือต่อนายเอกราช ช่างเหลา สมาชิกสภาปฎิรูปจังหวัดขอนแก่น ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test