เริ่มปฏิบัติการแอพไลน์ สายตรวจประชาชนอาสา

580410 appline1
สมาคมผู้บริโภคสงขลาปฏิบัติการสายตรวจประชาชนอาสาโดยร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 พร้อมใช้แอพไลน์ สายตรวจประชาชนอาสา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มูลนิธิชีววิถี ชี้MOU ‘ซีพี-ส.ป.ก.’ ไม่ใช่ทางออกหนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดยั่งยืน

natdanai080458

'วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ' ฉะบ.กรุงเทพโปรดิ๊วสเเถลงเเก้ต่างปัญหาหมอกควัน สร้างมายาคติเกิดจากหาของป่า ไม่เกี่ยวข้องเผาไร่ข้าวโพด เชื่อ MOU เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน ไม่สำเร็จ แนะทางออกทำเกษตรผสมผสานแทนเชิงเดี่ยว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test