ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

รู้จัก “องค์กรผู้บริโภค” ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

 info 040619 gettoknow 5

          หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562’ ขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นั้น คลิกอ่านได้ ที่นี่

          วันนี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จึงอยากชวนมารู้จักกับ “องค์กรผู้บริโภค” ผ่านชุดข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น

          1. องค์กรของผู้บริโภค คืออะไร

          2. องค์กรผู้บริโภคแบบใด ที่มีสิทธิจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

          และ 3. ขั้นตอนการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เดินเพื่อผู้ปวย แจ้งปรับจุดพัก อัดแน่นวิทยากรร่วมขบวนสู้เพื่อกัญชารักษาโรค

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันนี้ (24 พฤษภาคม 2562) เครือข่ายภาคประชาชน 11 องค์กร แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเพื่อผู้ป่วย : กัญชารักษาโรค ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า อีกทั้ง มีวิทยากรหลายท่านให้ความสำคัญกับการต่อสู้ครั้งนี้ และได้แสดงความจำนงเข้าร่วมเวทีวิชาการ ตามรายละเอียดแนบ ข้อมูลล่าสุดสำหรับการเผยแพร่ เพื่อความสะดวกต่อการเดินทางมาร่วมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์

• คลิกลิ้งค์ แผนที่ และ กำหนดการ (ปรับปรุง 24 พค.62) http://bit.ly/2X48ad9

• คลิก ดูเส้นทางเดินโดยรวม (ปรับปรุง 24 พค.62) wpwFYP.jpg หรือ ดูรูปขยายได้ที่ https://sv1.picz.in.th/images/2019/05/25/wpwFYP.jpg

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test