ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

เสวนา ‘นักสิทธิผู้บริโภครุ่นใหม่ผ่านคู่มือบริโภคศึกษา’ สร้างการเรียนรู้เรื่องการบริโภค

wrcd19 tedtalk pic 2

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอีก 3 องค์กร ร่วมจัดเสวนา ‘นักสิทธิผู้บริโภครุ่นใหม่ผ่านคู่มือบริโภคศึกษา’ ด้านครูผู้สอนชี้มีประโยชน์กับนักเรียนเรื่องการบริโภค พร้อมผลักดันเข้าสู่โรงเรียนในชุมชนเป็นวิธีการแบบป่าล้อมเมืองก่อน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

คอบช. ชื่นชม รมต.พาณิชย์เดินหน้ากำกับค่ารักษาพยาบาล พร้อมเสนอเร่งตั้งอนุกรรมการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย

53395

คอบช. ชื่นชม รมต. กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ากำกับค่ารักษาพยาบาล พร้อมเสนอเร่งตั้งอนุกรรมการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test