ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ร้องทุกข์ Online อสังหาริมทรัพย์/ที่อยู่อาศัย

ข้อมูลผู้ร้องเรียน
 
เลขที่บัตรประชาชน*
ที่อยู่ผู้ร้องเรียน*
ท่านยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนหรือไม่*
 
 
รายละเอียดการร้องเรียน
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

สนับสนุนการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล