บัตรเครดิตหายและถูกนำไปรูดซื้อสินค้าจัดการได้ไม่ยาก

580805 cradit
มีผู้เข้ามาทำการร้องเรียนและปรึกษาเกี่ยวกับ บัตรเครดิตหาย มากพอสมควร ขอหยิบยกขึ้นมาอธิบายให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกันและมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องนี้ ขอยกกรณีศึกษาของเคสรายหนึ่ง ซึ่งได้ทำบัตรหายในงาน Commart Thailand และมีคนนำบัตรเครดิตที่ลักมาไปรูดซื้อสินค้าและทางธนาคารได้ให้เคสต้องชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในการใช้บัตรเครดิตไปซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ

ด้วยการขโมยมาจากผู้ถือบัตรแล้วนำไปปลอมลายมือชื่อของผู้ถือบัตรเครดิตให้เหมือนลายมือชื่อที่ปรากฏทางด้านหลัง พนักงานร้านค้าที่รับบัตรจะต้องตรวจสอบดูว่า ลายมือชื่อของผู้ถือบัตรเครดิตในขณะนั้นเหมือนลายมือชื่อในบัตรหรือไม่ ถ้าลายมือชื่อของทั้งสองแตกต่างกัน พนักงานของร้านค้าจะต้องปฏิเสธการชำระหนี้ด้วยบัตรเครดิตดังกล่าว และหากพนักงานไม่ตรวจลายมือชื่อหรือตรวจแล้วมีความแตกต่าง แต่ทางพนักงานก็ยังคงรับอยู่ก็ต้องถือว่า เป็นการกระทำโดยประมาท ซึ่งทางร้านก็จะต้องรับผิดด้วย

ในกรณีที่บัตรเครดิตหายและได้โทรศัพท์ไปแจ้งให้ทางธนาคารเพื่อยกเลิกบัตรเครดิต เมื่อมีบุคคลอื่นนำบัตรไปใช้ซื้อสินค้าก่อนมีการแจ้งยกเลิก ผู้ถือบัตรย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบของตนได้ แต่ถ้ามีการใช้บัตรเครดิตนั้นซื้อสินค้าหลังมีการแจ้งยกเลิก ผู้ถือบัตรเครดิตนั้นไม่จำต้องรับผิดชอบจากการใช้บัตรเครดิตนั้น

บางคนอาจจะถามว่าในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนใช้บัตร ทำไมเราต้องรับผิดในมูลหนี้ที่เราไม่ได้ก่อขึ้น มันยุติธรรมแล้วหรือ ซึ่งในเรื่องนี้ถ้าไม่มีอะไรแอบแฝงก็น่าเห็นใจเพราะของก็ไม่ได้ใช้แต่กลับต้องเสียเงินชำระหนี้อีก

รู้ไว้เมื่อบัตรเครดิตหาย

เพื่อไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ควรจะต้องระมัดระวังบัตร อย่าหลงลืมไว้ที่ใดเป็นอันขาด ควรเก็บไว้อย่างดีเช่นบุคคลทั่วไปควรระวัง แต่ถ้าผู้ถือบัตรทำบัตรหายโดยที่ไม่ได้ประมาทแต่อย่างใดแต่กลับถูกคนขโมยไปและนำไปรูดซื้อสินค้า ควรที่จะกระทำดังต่อไปนี้

1.ต้องรีบไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

2. ต้องนำหลักฐานคือใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันไปที่ธนาคารเพื่ออายัดบัตร

3. ต้องแสดงตัวว่าเราไม่ได้ใช้บัตรเครดิต เช่น ลายเซ็นต์การรูดบัตรและที่สำคัญต้องแสดงเวลาว่าในขณะที่มีการรูดบัตรเราอยู่คนละที่ พร้อมมีพยานรู้เห็นหรือยืนยันได้

4. ยังไม่ต้องชำระเงิน เพราะถ้าจ่ายไปเท่ากับยอมรับในหนี้นั้น

ส่วนทางธนาคารก็อาจยังคงเรียกเก็บเงินอยู่เหมือนเดิม ถึงแม้ว่าเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วก็ตาม ถ้าทางธนาคารฟ้องก็ต้องต่อสู้กันตามขั้นตอนของศาล จะชนะหรือแพ้ก็อยู่ที่การพิสูจน์ว่าหลักฐานที่ใช้อ้างอิงนั้น จะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด

ชูชาติ คงครองธรรม
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภต 

พิมพ์ อีเมล