ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

บริจาคสนับสนุน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งผู้บริโภค

 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภค มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริโภค ได้รับการคุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสินค้า สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค และเสนอนโยบาย มาตรการ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

กิจกรรมของเรา 
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า/บริการ
นิตยสารฉลาดซื้อทำการทดสอบสินค้า หรือบริการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4,000 ชนิด ให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้า หรือบริการนั้นๆ ยี่ห้อไหนมีคุณภาพและราคาไม่แพง คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

รับเรื่องร้องเรียนและช่วยแก้ปัญหาให้ผู้บริโภค
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ถูกละเมิดสิทธิจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ปรึกษาเราได้ ฟรี! กับศูนย์พิทักษ์สิทธิเพื่อผู้บริโภค ที่แต่ละปีสามารถช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับการเยียวยา ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ไม่เพียงเท่านั้น มูลนิธิฯ สนับสนุนและร่วมมือ กับศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย


พัฒนานโยบายสาธารณะ

>> การทำให้ กสทช.ประหยัดเงินกว่า 7,000 ล้านบาทในการแจกคูปองทีวีดิจิตอล
>> การเรียกร้องให้โรงพยาบาลเอกชนยุติการเรียกเก็บเงินในการ ใช้บริการสิทธิฉุกเฉิน
>> การผลักดันการคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาทีตามการใช้งานจริง ซึ่งสามารถประหยัดเงินได้มากกว่า 38,200 ล้านบาทต่อปี
>> การยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ เช่น การบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยให้มีสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง การทำประกันภัยชั้น 1 ในรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น
>> การสนับสนุนการติดฉลากอาหารในผลิตภัณฑจีเอ็มโอ
>> การยับยั้งการแปรรูป กฟผ. และ ปตท.ในอดีต

ร่วมบริจาคให้เรา คุณได้ประโยชน์ถึง 3 ต่อ


1 .เงินบริจาคให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้

มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ลำดับที่ 576 ตามประกาศกระทรวงการคลัง


2 .เงินของคุณช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

การช่วยสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ จะช่วยสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเอง และยังสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายสาธารณะของประเทศ ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น การทำงานของมูลนิธิฯ ที่ผ่านมาทำให้ กสทช.ประหยัดเงินกว่า 7,000 ล้านบาทในการแจกคูปองทีวีดิจิตอล หรือการชนะคดีของศาลปกครองกลางในการขึ้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทลล์เวย์ รวมถึงยับยั้งการแปรรูป กฟผ. และ ปตท.ในอดีต

3 . รับของสมนาคุณพิเศษ เมื่อ บริจาคให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภควันนี้  

- บริจาค ..... บาท โดยไม่รับของสมนาคุณใดๆ 

- บริจาค 300 บาท รับหนังสือรวมผลทดสอบ 1 เล่ม

- บริจาค 500 บาท รับหนังสือรวมผลทดสอบ 2 เล่ม

- บริจาค 1,000 บาท  ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ  ฟรี 6 เดือน

- บริจาค 2,000  บาท ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ ฟรี 1 ปี

 

 วิธีการบริจาค

1 .เช็คสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
2 .โอนเงินชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

bank logo icon ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขางามวงศ์วาน 
เลขที่บัญชี  
319 -2- 62123-1
 kbank logo icon ธนาคารกสิกรไทย 
สาขางามวงศ์วาน 
เลขที่บัญชี  
058 -2- 86735-6
 tmb logo icon ธนาคารทหารไทย
สาขางามวงศ์วาน 
เลขที่บัญชี  
026 -2- 40760-4
 krungsri logo icon ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
สาขาย่อยเดอะมอลล์งามวงศ์วาน 
เลขที่บัญชี  
463 -1- 10884-6
ktb logo icon ธนาคารกรุงไทย 
สาขางามวงศ์วาน 
เลขที่บัญชี  
141 -1- 28408-9
bbl logo icon ธนาคารกรุงเทพ
สาขาย่อยเดอะมอลล์งามวงศ์วาน 
เลขที่บัญชี  
088 -0- 38742-8

หมายเหตุ

เมื่อท่านโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานสลิปการโอนเงินมาที่อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พร้อมใส่รายละเอียดชื่อ - ที่อยู่ ที่จะให้ทางมูลนิธิฯ ออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีให้ค่ะ

3 .เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยแจ้งพนักงานว่าบริจาคเงินให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

และส่งโทรสารสำเนาการโอนมาที่โทร. 02 248 3733 หรือทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเหตุ: การบริจาคนี้นำไปหักภาษีได้ เพราะการทำงานของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ลำดับที่ 576

พิมพ์ อีเมล