ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

บริจาคสนับสนุน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งผู้บริโภค

 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภค มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริโภค ได้รับการคุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสินค้า สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค และเสนอนโยบาย มาตรการ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 


กิจกรรมของเรา 


1. เผยแพร่ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า/บริการ 

นิตยสารฉลาดซื้อทำการทดสอบสินค้า-บริการ ไม่น้อยกว่า 4,000 ชนิด ให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้า หรือบริการนั้นๆ ยี่ห้อไหนมีคุณภาพและราคาไม่แพง คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

2. รับเรื่องร้องเรียนและช่วยแก้ปัญหาให้ผู้บริโภค

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ถูกละเมิดสิทธิจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ปรึกษาเราได้ ฟรี! กับศูนย์พิทักษ์สิทธิเพื่อผู้บริโภค ที่แต่ละปีสามารถช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับการเยียวยา ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ไม่เพียงเท่านั้น มูลนิธิฯ สนับสนุนและร่วมมือ กับศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย


3. พัฒนานโยบายสาธารณะ

> การทำให้ กสทช.ประหยัดเงินกว่า 7,000 ล้านบาทในการแจกคูปองทีวีดิจิตอล
> การเรียกร้องให้โรงพยาบาลเอกชนยุติการเรียกเก็บเงินในการ ใช้บริการสิทธิฉุกเฉิน
> การผลักดันการคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาทีตามการใช้งานจริง ซึ่งสามารถประหยัดเงินได้มากกว่า 38,200 ล้านบาทต่อปี
> การยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ เช่น การบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยให้มีสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง การทำประกันภัยชั้น 1 ในรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น
> การสนับสนุนการติดฉลากอาหารในผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ
> การยับยั้งการแปรรูป กฟผ. และ ปตท.ในอดีต

 

ร่วมบริจาคให้เรา คุณได้ประโยชน์ถึง 3 ต่อ

ต่อที่ 1. เงินบริจาคให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้

มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ลำดับที่ 576 ตามประกาศกระทรวงการคลัง


ต่อที่ 2. เงินของคุณช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

การช่วยสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ จะช่วยสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเอง และยังสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายสาธารณะของประเทศ ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น การทำงานของมูลนิธิฯ ที่ผ่านมาทำให้ กสทช.ประหยัดเงินกว่า 7,000 ล้านบาทในการแจกคูปองทีวีดิจิตอล หรือการชนะคดีของศาลปกครองกลางในการขึ้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทลล์เวย์ รวมถึงยับยั้งการแปรรูป กฟผ. และ ปตท.ในอดีต


ต่อที่ 3. รับของสมนาคุณพิเศษ เมื่อ บริจาคให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภควันนี้  

- บริจาค ..... บาท โดยไม่รับของสมนาคุณใดๆ

- บริจาค 300 บาท รับหนังสือรวมผลทดสอบ 1 เล่ม

- บริจาค 500 บาท รับหนังสือรวมผลทดสอบ 2 เล่ม

- บริจาค 1,000 บาท ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ ฟรี 6 เดือน

- บริจาค 2,000 บาท ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ ฟรี 1 ปี

 

วิธีการบริจาค

1. บริจาคผ่าน เช็คสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

2. บริจาคโดย โอนเงินชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

bank logo icon

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขางามวงศ์วาน 
319 - 2 - 62123 - 1

 tmb logo icon

ธนาคารทหารไทย
สาขางามวงศ์วาน 
026 - 2 - 40760 - 4

ktb logo icon

ธนาคารกรุงไทย 
สาขางามวงศ์วาน 
141 - 1 - 28408 - 9

kbank logo icon

ธนาคารกสิกรไทย
สาขางามวงศ์วาน 
058 - 2 - 86735 - 6

krungsri logo icon

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยเดอะมอลล์งามวงศ์วาน 
463 - 1 - 10884 - 6

bbl logo icon

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาย่อยเดอะมอลล์งามวงศ์วาน 
088 - 0 - 38742 - 8

 

หมายเหตุ: เมื่อท่านโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานสลิปการโอนเงินมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
พร้อมใส่รายละเอียดชื่อ - ที่อยู่ ที่จะให้ทางมูลนิธิฯ ออกใบเสร็จเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี

 

3. บริจาคผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยแจ้งพนักงานว่าบริจาคเงินให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน มาที่ หมายเลขแฟกซ์ 02-248-3733 หรือ ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเหตุ: การบริจาคนี้นำไปหักภาษีได้ เพราะการทำงานของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ลำดับที่ 576

พิมพ์ อีเมล